Algemene voorwaarden

Om de massage die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert De Ontknoping een aantal algemene voorwaarden.

  • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
  • Betaling verloopt contant of via Tikkie en wordt direct na de massage voldaan.
  • Stempelkaarten en cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
  • Stempelkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
  • Het reproduceren van stempelkaarten en/of cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door Massagepraktijk De Ontknoping.
  • Massagepraktijk De Ontknoping is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
  • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat jij Massagepraktijk De Ontknoping niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.